приятели
новини
поезия
автори
вдъхновение
текстове
разкази
музика
българия
контакт
предишно <--- обратно ---> следващо

 

 

национален парк централен балкан обхваща централната част на северните склонове на стара планина. местността изобилства от редки и застрашени видове растения и животни – птици, влечуги, гризачи и бозайници. дивата и недокосвана от човешка ръка природа предлага неочаквано красиви гледки. многобройните потоци, спускащи се на север по полегатите старопланински склонове са изключително красиви по време на пролетното пълноводие – май-юни. за разлика от гъсто обраслите северни склонове на стара планина, южните са припечни, стръмни и сухи. растителността тук е значително по-оскъдна, но в ранна пролет цялата планина се обсипва в пъстри букети от разцъфнали дървета, цветя и храсти. по тези склонове могат да се видят множество водопади. тук се намира и най-високият български водопад – райско пръскало, висок близо 120 м.

gogov.net