приятели
новини
поезия
автори
вдъхновение
текстове
разкази
музика
българия
контакт
предишно <--- обратно ---> следващо

 

 

източните родопи изобилстват на живописни местности. природата по поречието на арда и нейните язовири – кърджали, студен кладенец и ивайловград – е с уникални природни дадености. речното корито около село рабово е осеяно с интересни скални образувания. тук реката е спокойна и чиста.
скалният зъбер на меандъра кованкая е обект от европейско значение. тук гнездят пет вида лешояди и други редки птици, между които е и черният щъркел. местността е богата на животински видове, особено влечуги.
в изоставените рудници и минни галерии в района могат да се намерят различни полускъпоценни камъни. долината на река арда се отличава с мек релеф и буйна растителност. на много места по поречието й има дълбоки вирове.

gogov.net