приятели
новини
поезия
автори
вдъхновение
текстове
разкази
музика
българия
контакт
предишно <--- обратно ---> следващо

 

 

средна гора е планина с мек релеф и живописна природа. преходите са продължителни, но приятни и разнообразни. маршрутите от копривщица и клисура до връх богдан и хисар предлагат красиви пейзажи и интересни места за нощуване, тъй като малко хижи работят все още. планината е изключително богата на дивеч, включително мечки. склоновете й са покрити с букови, габърови и борови гори. в по-ниската част планината е прорязана от живописни реки, разлели водите си в меки и плодородни долини. в долините се развива екологично животновъдство.
първенецът на средна гора - връх богдан - е висок едва 1604 м, но местността е обявена за биосферен резерват с международно значение под закрилата на юнеско. тук расте великолепна букова гора със средна възраст на дърветата над 300 години.

gogov.net