приятели
новини
поезия
автори
вдъхновение
текстове
разкази
музика
българия
контакт
предишно <--- обратно ---> следващо

 

 

село искрец е разпиляло уютните си къщи по южния склон на масивен планински хребет. в подножието на хребета тихо тече река искрецка, която събира водите си от цялата понор планина. гъсто залесените с борови гори склонове са обсипани с обезлюдени махали.
една от прелестите на понор планина е мечата пещера, зейнала паст високо над искрец. пещерата е сравнително плитка, но входът й е широк и удобен за лагеруване. пещерата е обитавана още от тракийско време и иманярите продължават да я разкопават. широк римски път по билото над пещерата отвежда до красивите и обгледни върхове на понор. гледката на запад от входа на мечата дупка е изключителна: до хоризонта се редят планински гребени, обкичени с пухкава мъгла и розовото нетърпение на слънчевите лъчи.

gogov.net